Skip Navigation Links  
ID : 4519
ประเภทการขอรับบริการ : ขอติดตั้งโปรแกรม/Driver
การขอใช้บริการ/รายละเอียดปัญหา :
ขอรบกวนเจ้าหน้าที่ IT เข้ามาติดตั้ง Windows ให้ใหม่รวมไปถึงโปรแกรมต่างๆ ด้วย เนื่องจากเครื่องมีอาการค้างบ่อย save file งานไม่ได้เป็นประจำ ทำให้การทำงานล่าช้าตลอด จึงขอรบกวนเจ้าหน้าที่ IT ช่วยมาแก้ไขให้ด้วยนะคะ หมายเหตุ : วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2560 ไม่อยู่ ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ถ้าหากเจ้าหน้าที่ IT สะดวก รบกวนมาแก้ไขช่วงเวลาดังกล่าวได้คะ
เจ้าของเรื่อง : ภรณพัฑศ์ กนกกุลธีรพัฒน์
สำนัก : สำนักพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์/Email ติดต่อกลับ :
แจ้งเมื่อ : 1/5/2560 15:32:07
สถานะ : ยังไม่ได้ดำเนินการ
ผลการดำเนินการ
Copyright © 2011 Highland Research and Development Institute (Public Organization) All rights reserved.
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
65 หมู่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-328496-8 ต่อ 1211, 1212, 1213    E-Mail : hrdiservice@hrdi.or.th

ดาวโหลดคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบัน