Skip Navigation Links  
ID : 4847
ประเภทการขอรับบริการ : ขอรับบริการอื่นๆ
การขอใช้บริการ/รายละเอียดปัญหา :
ข้อมูลในไดร์ที ของอุทยาน 018ประชุมอนุที่ปรึกษาสวน 2.ปี2560 4. ครั้งที่ 4-60 4.ธุรการ (ได้หายไป)เมื่อเวลา 13.00 น.
เจ้าของเรื่อง : ณปภัช วงศ์น่าน
สำนัก : อุทยานหลวงราชพฤกษ์
เบอร์โทรศัพท์/Email ติดต่อกลับ :
แจ้งเมื่อ : 7/12/2560 15:11:13
สถานะ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผลการดำเนินการ
รายละเอียดการดำเนินการผู้บันทึกวันที่บันทึก
ตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลไฟล์ที่หายไปjetsadapornb29/1/2561 11:51:22
Copyright © 2011 Highland Research and Development Institute (Public Organization) All rights reserved.
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
65 หมู่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-328496-8 ต่อ 1211, 1212, 1213    E-Mail : hrdiservice@hrdi.or.th

ดาวโหลดคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบัน