Skip Navigation Links  
ID : 5314
ประเภทการขอรับบริการ : ขอข้อมูลสารสนเทศ/แผนที่
การขอใช้บริการ/รายละเอียดปัญหา :
จัทำข้อมูลแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ตั้งเเต่ปี51-ปัจจุบัน ของศูนย์ฯ ห้วยลึก
เจ้าของเรื่อง : ปิยมล มีสกุล
สำนัก :
เบอร์โทรศัพท์/Email ติดต่อกลับ :
แจ้งเมื่อ : 25/10/2561 9:45:02
สถานะ : รับเรื่องแล้ว
ผลการดำเนินการ
Copyright © 2011 Highland Research and Development Institute (Public Organization) All rights reserved.
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
65 หมู่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-328496-8 ต่อ 1211, 1212, 1213    E-Mail : [email protected]

ดาวโหลดคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบัน