Skip Navigation Links  
ID : 5261
ประเภทการขอรับบริการ : แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง
อุปกรณ์/ระบบ ที่มีปัญหา : Notebook
การขอใช้บริการ/รายละเอียดปัญหา :
เนื่องจากคอมพิวเตอร์ถูกไวรัส ทำให้ข้อมูลที่อยู่ในโน๊คบุคและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเปิดไฟล์ไม่ได้และมีบางส่วนสูญหายไป จึงขอลงโปรแกรมวินโดว์ใหม่ และลงไมโครซอฟออฟฟิต
เจ้าของเรื่อง : อิทธิพล โพธิ์ศรี
สำนัก : สำนักพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์/Email ติดต่อกลับ :
แจ้งเมื่อ : 28/8/2561 15:14:53
สถานะ : ยังไม่ได้ดำเนินการ
ผลการดำเนินการ
Copyright © 2011 Highland Research and Development Institute (Public Organization) All rights reserved.
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
65 หมู่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-328496-8 ต่อ 1211, 1212, 1213    E-Mail : [email protected]

ดาวโหลดคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบัน